CACT + CACITR 22.-24.6.2018

Udělované tituly 

CACT - nejlepší pes IHT3 z  s výsledkem alespoň VD, který získal výsledek VD z jakékoli jedné výstavy

Res. CACT –  druhý nejlepší pes IHT3 z  s výsledkem alespoň VD, který získal výsledek VD z jakékoli jedné výstavy

CACITRnejlepší pes IHT3 z  s výsledkem alespoň VD, který získal výsledek VD z mezinárodní výstavy

 Res. CACITR – druhý nejlepší pes IHT3 z  s výsledkem alespoň VD, který získal výsledek VD z mezinárodní výstavy

Pořadatel: Jana Kautská

Vedoucí akce: Jana Kautská

Rozhodčí: Andre Roller (DE)

 

Trialový výbor:   JANA KAUTSKÁ, JANA ŠLECHTOVÁ, EVA ŠTEMBEROVÁ

Ovce: kříženky suffolk a valaška, vřesovky a jejich odstavená jehňata

Pro koho: TS, NHAT i pro CS

 

Kde: obec Těně, okr. Rokycany (dálnice D5 (Praha-Plzeň), exit 41 Kařez, či exit 50 Mýto

mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=13.8068140&y=49.7644191&z=13&ut=Pasen%C3%AD%20T%C4%9Bn%C4%9B&uc=9f6LcxWBvC&ud=49%C2%B045%2714.682%22N%2C%2013%C2%B048%2720.050%22E

 

Program PÁTEK 

10:00 PREZENCE

10:30 PROHLÍDKA TRATI HWT TS

11:00 ZAČÁTEK HWT

dle potřeby PŘESTÁVKA NA OBĚD

PO SKONČENÍ HWT TS NÁSLEDUJE NHAT

ČASY ZAČÁTKŮ TRIALŮ KROMĚ PRVNÍHO TRIALU JSOU ORIENTAČNÍ!!!

 

 

Program SOBOTA 

8:30 PREZENCE

9:00 PROHLÍDKA TRATI IHT2 TS

9:30 ZAČÁTEK IHT2 TS

13:00 PROHLÍDKA TRATI A ZAČÁTEK IHT1 TS

dle potřeby PŘESTÁVKA NA OBĚD

PO SKONČENÍ IHT1 TS NÁSLEDUJE HWT TS (pouze pro ty, kteří nesplní v pátek!!!) , NÁSLEDUJE NHAT

ČASY ZAČÁTKŮ TRIALŮ KROMĚ PRVNÍHO TRIALU JSOU ORIENTAČNÍ!!!

 

Program NEDĚLE 

8:30 PREZENCE

9:00 PROHLÍDKA TRATI IHT 3 TS

9:30 ZAČÁTEK IHT 3 TS

dle potřeby PŘESTÁVKA NA OBĚD

 

Kapacita : 

               IHT 3 -15 psů

               IHT 2 - 7 psů

               IHT 1 - 7 psů

               HWT TS- 7 psů pátek/ ti, kteří v pátek nesplní mohou opakovat v sobotu

               NHAT - 5 psů/den 

               

Poplatky:  600,-Kč za psa v  kategorii  HWT TS , IHT1 TS, IHT 2 TS, IHT 3 TS, 450,- Kč za psa v kategorii NHAT

             

Poplatek zašlete  na účet: 35-7873 2102 87/0100, VS datum narození psa (př. 01012015), do zprávy uveďte jméno psa. Platbu proveďte do 14.6.2018. Při sdružené platbě za více psů zašlete upřesnění plateb na e-mail: janakautska@seznam.cz

 

Poplatek je nevratný, je možný pouze převod na náhradníka, kterého zajistí sám přihlášený.

 

Ceny pro závodníky: odměněna budou první tři místa IHT1 TS a IHT2 TS, IHT3 TS, bude odměněno nejlepší HWT TS dne

 

Přihlášku vyplňte online.

Řádně vyplněná přihláška je přijata po připsání poplatku na účet. Uhrazením startovného se psovod zavazuje dodržovat veterinární podmínky a startovní podmínky v těchto propozicích.

docs.google.com/forms/d/133Qd4CL-S9csTC67AeWuqW5Tgs6UVHV6w0iijhASAlg/edit

 

Uzávěrka : do naplnění kapacity. Seznam přihlášených bude uveřejněn na stránkách : https://kone-zajecov5.webnode.cz/

 

Veterinární podmínky:

 • pes musí být klinicky zdravý

 • pes musí být doprovázen očkovacím průkazem nebo pasem ( dle § 6, odst. 3 veterinárního zákona), kde bude potvrzena vakcinace proti vzteklině a zvíře bude imunní proti této nákaze dle doporučení výrobce očkovací látky

 • veterinární podmínky mohou být z nákazových důvodů kdykoliv změněny nebo zrušeny

 • psi, kteří neprošli ve stanové době veterinární přejímkou, se nesmí akce zúčastnit

Ostatní podmínky:

 • je umožněno identifikovat psa podle tetování, nebo čísla čipu, které je uvedeno na průkazu původu 

 • předložení průkazu původu nebo výkonnostního průkazu

Úhradou poplatku za zkoušky se účastník/psovod:

 • zavazuje dodržovat Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu ovčáckých, pastevecký a honáckých psů, který byl schválen ÚKOZ Mze ČR z 2.4.2007 rozhodnutím č.j. 8209/2007-10001, dále se účastník zavazuje řídít zákonem 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, dále Řádem zkoušek vloh ovčáckých psů pro pasení (ZVOP) a Pracovním testem v pasení „FCI-HWT – CS, A FCI-HWT – TS“, dále řádem „FCI-IHT1 – CS, FCI-IHT1 – TS, FCI-IHT2 – CS, FCI-IHT2 – TS, FCI-IHT3 – TS".

 •  Řády jsou k dispozici na https://www.kjcrbrno.cz/ (sekce pasení)

 • se zavazuje dodržovat veterinární podmínky a ostatní podmínky uvedené v těchto propozicích

 • nese právní odpovědnost za škody způsobené jeho psem ( o případné škodě bude sepsán zápis s pořadatem)

 • v případě zranění ovce, či psa-pomocníka pořadatele se účastník zavazuje uhradit pořadateli finanční odškodnění  3000Kč/ovci, event.psa

!!! Důležité upozornění !!!
Od roku 2017 došlo ke změně vystavování výkonnostních průkazů. Nově si o ni musíte zažádat sami a to předem před plánovanou akcí! VP musí být vystaven již pro zkoušky vloh - NHAT a samozřejmě pro HWT. Žádosti a informace o VP: https://paseni.kjcr.cz/zavodnici/

Každý účastník trialu musí být členem kynologické organizace zastřešené FCI a musí se prokázat platnou členskou průkazkou ( např. ZKO, chovatelský klub plemene apod.)

English version

CACT + CACITR 22.-24.6.2018

Awarded results

CACT -  the best dog IHT3 from each breed with result at least VG, which has at least VG from any show

Res. CACT - the second best dog IHT3 from each breed with result at least VG, which has at least VG from any show

CACITR -  the best dog IHT3 with result at least VG, which has at least VG from any international show

 Res. CACITR - the second best dog IHT3 with result at least VG, which has at least VG from any international show

These titles are awarded by the judge and can not be claimed.

Organizer: Jana Kautská

Leader of the event: Jana Kautská

Judge: Andre Roller (DE)

Trial commission:  JANA KAUTSKÁ, JANA ŠLECHTOVÁ, EVA ŠTEMBEROVÁ

Sheep – mix breed suffolk and valaška, German Grey Heath, and their lambs

This trial is opened to all TS breeds allowed by FCI rules, NHAT (TS + CS)

City: Těně, district Rokycany (highway D5 Praha – Plzeň), exit 41 Kařez or exit 50 Mýto

https://www.google.pl/maps/place/49%C2%B045'14.7%22N+13%C2%B048'20.1%22E/@49.7537582,13.806215,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d49.7540783!4d13.8055694

Schedule Friday

10:00 – Veterinary check

10:30 – Trial course inspection HWT Ts.

11:00 - First run start HWT Ts.

According to need lunch break

NHAT will be after last start HWT Ts.

 

Schedule Saturday

8:30 – Veterinary check

9:00 – Trial course inspection IHT2 Ts.

9:30 - First run start IHT2 Ts.

13:00 - Trial course inspection IHT1 Ts.

According to need lunch break

WHT Ts. will be after last start IHT1 Ts. (for only dogs which don't passed in Friday)

NHAT will be after last start HWT Ts.

Schedule Sunday

8:30 – Veterinary check

9:00 – Trial course inspection IHT3 Ts.

9:30 - First run start IHT3 Ts.

According to need lunch break

Capacity:

IHT 3 -15 dogs

               IHT 2 – 7 dogs

               IHT 1 - 7 dogs

               HWT TS- 7 dogs in friday/ Saturday - dogs which don't passed in Friday

               NHAT – dogs / day 

Payment details

Entering fee HWT, IHT: 600 CZK / 1 dog

Entering fee NHAT: 450 CZK / 1 dog

Account number: 35-7873 2102 87

Bank code: 0100

IBAN: CZ9001000000357873210287  

SWIFT: KOMBCZPPXXX

Message: Name of dog

Payment deadlines - 14.6.2018

For payments from abroad please keep the transfer fee on your side.

Do you pay for  more dogs? Please send e-mail janakautska@seznam.cz

Your participation will be confirmed after the payment is received. This fee is not refundable. Any replacement by different dog must be announced before the application's deadline.

Awarded results and special price

The Best HWT of day
1., 2., 3. place in category IHT1 TS 
1., 2., 3. place in category IHT2 TS 
1., 2., 3. place in category IHT3 TS

Send the online application form

docs.google.com/forms/d/133Qd4CL-S9csTC67AeWuqW5Tgs6UVHV6w0iijhASAlg/edit

Applications deadline is full capacity

By submission of an entry form, handler of the dog confirmed that:

- Is familiar with Rules for animal protection on herding events

- Is responsible for any damage caused by his dog

- In case that sheep is injured by fault of handler or his dog, the handler will pay 3000CZK to the organizer

Any other term and conditions are subordinate to the FCI rules - https://www.fci.be/en/

 

Important warning

Each trial participant must be a member of the FCI organization and must  put forward a valid membership card (for example - kennel club etc.)

 
List ( actual for 22.4.2018)
Psovod/hander dog breed day exam
Jana Wipplingerova César z Benešovské zahrady Šeltie Pá/ FRI NHAT
         
Jana Wipplingerova Flick z Radešínské skály Šeltie So/ Sat HWT TS
Eva Štemberová Imme v. d. Ganzeweide HHK So/ Sat HWT TS
Tereza Kuželová Hirdir Ronja Rún v. d. Graaslinies HHK So/ Sat HWT TS
      So/ Sat  
Alena Srpová Biggu Vla-Maj Bohemia HHR So/ Sat IHT 1 TS
Lucie Zetová Keara Corlan Gi WCC So/ Sat IHT 1 TS
Tereza Martínková Annouschka Šimonova zahrada Australský honácký pes So/ Sat IHT 1 TS
Edwin la Gasse Frabalyja's Fiks Dutch Shepherd shorthair So/ Sat IHT 1 TS
hanke karreman Sanne van het Oude Landras Dutch Shepherd shorthair So/ Sat IHT 1 TS
Andrea Ludvíková Chelsea Kazari Toyo-Ken ACD So/ Sat IHT 1 TS
Ivana Růžičková Asoka Bohemia Amber kolie krátkosrstá So/ Sat IHT 1 TS
Jana Kautská Hopsa Hejsa Kogito Easter AUO So/ Sat IHT 1 TS
Jana Kautská Always Ready Aleph Kimbilio AKE So/ Sat IHT 1 TS
Jakub Karbusický WARI z Hüclekovy vily BOM So/ Sat IHT 1 TS
         
Martina Králová Little Princess des Compagnons du Berger Australský ovčák So/ Sat IHT 2 TS
Veronika Otýpková Apanie Smart Working AKE So/ Sat IHT 2 TS
Jana Kautská Eldorádo od Dračice BOM So/ Sat IHT 2 TS
Nikola Kratochvílová Let's talk about JADE'S GLEE AUO So/ Sat IHT 2 TS
Alena Köhlerová JUST MAGICAL TERVUEREN AT YASSALEN BOT So/ Sat IHT 2 TS
         
Janatová Žaneta Cesmína z Grobovské vinice šeltie Ne/Sun IHT 3 TS
Eva Štemberová Ado Haaye Bonremo Vemsilumpa HHK Ne/Sun IHT 3 TS
Eva Štemberová La Loba met Frasnay's Flair HHK Ne/Sun IHT 3 TS
Jana Sommrová Decent Demon z Kovárny BOT Ne/Sun IHT 3 TS
Edwin la Gasse Esaber Gouden Ramoth Dutch Shepherd shorthair Ne/Sun IHT 3 TS
Jana Kautská Kaela Starý Machnáč BOM Ne/Sun IHT 3 TS
Jana Kautská Adon Cream Caramel AUO Ne/Sun IHT 3 TS
Michaela Dušková Be My Joy Anarynia Bearded collie Ne/Sun IHT 3 TS
Vlasta Hofírková Atilla Aboriginal Mystery   Ne/Sun IHT 3 TS
Naďa Hasman Bondige Enyhed beauceron Ne/Sun IHT 3 TS
         
Regina Buchweitz Plézou des travailleurs barbus Briard Ne/Sun NHAT