Mistrovství KCHBO v pasení 6.- 9.9.2018

 

Udělované tituly 

CACT - nejlepší pes IHT3 z  s výsledkem alespoň VD, který získal výsledek VD z jakékoli jedné výstavy

Res. CACT –  druhý nejlepší pes IHT3 z  s výsledkem alespoň VD, který získal výsledek VD z jakékoli jedné výstavy

CACITR - nejlepší pes IHT3 z  s výsledkem alespoň VD, který získal výsledek VD z mezinárodní výstavy

 Res. CACITR – druhý nejlepší pes IHT3 z  s výsledkem alespoň VD, který získal výsledek VD z mezinárodní výstavy

Nejlepší pes z každé variety BO

Nejlepší australský ovčák

Nejlepší belgický ovčák

Pořadatel: Jana Kautská

Vedoucí akce: Jana Kautská

Rozhodčí: Steve Jaunin (SCHWEIZ)

 

Trialový výbor:   JANA KAUTSKÁ, JANA ŠLECHTOVÁ, EVA ŠTEMBEROVÁ

Ovce: kříženky suffolk a valaška, vřesovky a jejich odstavená jehňata

Pro koho: TS, NHAT i pro CS

                  Přednost mají belgičtí a australští ovčáci před ostatními plemeny. V případě volných míst bude umožněn start i jiným plemenům.

 

Program Čtvrtek 6.9.2018

09:00 PREZENCE

09:30 PROHLÍDKA TRATI HWT TS

10:00 ZAČÁTEK HWT

dle potřeby PŘESTÁVKA NA OBĚD

PO SKONČENÍ HWT TS NÁSLEDUJE NHAT

ČASY ZAČÁTKŮ TRIALŮ KROMĚ PRVNÍHO TRIALU JSOU ORIENTAČNÍ!!!

 

 

Program PÁTEK 7.9.2018 

09:00 PREZENCE

09:30 PROHLÍDKA TRATI IHT1 TS

10:00 ZAČÁTEK IHT1 TS

dle potřeby PŘESTÁVKA NA OBĚD

PO SKONČENÍ IHT1 TS NÁSLEDUJE NHAT

ČASY ZAČÁTKŮ TRIALŮ KROMĚ PRVNÍHO TRIALU JSOU ORIENTAČNÍ!!!

 

Program SOBOTA 8.9.2018

09:00 PREZENCE

09:30 PROHLÍDKA TRATI IHT2 TS

10:00 ZAČÁTEK IHT2 TS

dle potřeby PŘESTÁVKA NA OBĚD

PO SKONČENÍ IHT2 TS NÁSLEDUJE NHAT

ČASY ZAČÁTKŮ TRIALŮ KROMĚ PRVNÍHO TRIALU JSOU ORIENTAČNÍ!!!

 

Program NEDĚLE 9.9.2018

09:00 PREZENCE

09:30 PROHLÍDKA TRATI IHT3 TS

10:00 ZAČÁTEK IHT3 TS

dle potřeby PŘESTÁVKA NA OBĚD

PO SKONČENÍ IHT3 TS NÁSLEDUJE NHAT

ČASY ZAČÁTKŮ TRIALŮ KROMĚ PRVNÍHO TRIALU JSOU ORIENTAČNÍ!!!

 

Kapacita : 

               IHT 3 -15 psů

               IHT 2 - 15  psů

               IHT 1 - 15 psů

               HWT TS- 15 psů 

               NHAT - 5 psů/den 

               

Poplatky:  600,-Kč za psa v  kategorii  HWT TS , IHT1 TS, IHT 2 TS, IHT 3 TS, 450,- Kč za psa v kategorii NHAT

Pro členy KCHBO PLATÍ SLEVA 100Kč ze startovného.

             

Poplatek zašlete  na účet: 35-7873 2102 87/0100, VS datum narození psa (př. 01012015), do zprávy uveďte jméno psa. Platbu proveďte do 30.6.2018. Při sdružené platbě za více psů zašlete upřesnění plateb na e-mail: janakautska@seznam.cz

 

Poplatek je nevratný, je možný pouze převod na náhradníka, kterého zajistí sám přihlášený.

 

Ceny pro závodníky: odměněna budou první tři místa IHT1 TS a IHT2 TS, IHT3 TS, bude odměněno nejlepší HWT TS dne

 

Přihlášku vyplňte online.

Řádně vyplněná přihláška je přijata po připsání poplatku na účet. Uhrazením startovného se psovod zavazuje dodržovat veterinární podmínky a startovní podmínky v těchto propozicích.

docs.google.com/forms/d/1jLttylsbhWMCXSulj2w7w-trBVLMsdLiAXw_q6HiYXk/edit

 

Uzávěrka : do naplnění kapacity. Seznam přihlášených bude uveřejněn na stránkách : https://kone-zajecov5.webnode.cz/

 

Veterinární podmínky:

 • pes musí být klinicky zdravý

 • pes musí být doprovázen očkovacím průkazem nebo pasem ( dle § 6, odst. 3 veterinárního zákona), kde bude potvrzena vakcinace proti vzteklině a zvíře bude imunní proti této nákaze dle doporučení výrobce očkovací látky

 • veterinární podmínky mohou být z nákazových důvodů kdykoliv změněny nebo zrušeny

 • psi, kteří neprošli ve stanové době veterinární přejímkou, se nesmí akce zúčastnit

Ostatní podmínky:

 • je umožněno identifikovat psa podle tetování, nebo čísla čipu, které je uvedeno na průkazu původu 

 • předložení průkazu původu nebo výkonnostního průkazu

Úhradou poplatku za zkoušky se účastník/psovod:

 • zavazuje dodržovat Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu ovčáckých, pastevecký a honáckých psů, který byl schválen ÚKOZ Mze ČR z 2.4.2007 rozhodnutím č.j. 8209/2007-10001, dále se účastník zavazuje řídít zákonem 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, dále Řádem zkoušek vloh ovčáckých psů pro pasení (ZVOP) a Pracovním testem v pasení „FCI-HWT – CS, A FCI-HWT – TS“, dále řádem „FCI-IHT1 – CS, FCI-IHT1 – TS, FCI-IHT2 – CS, FCI-IHT2 – TS, FCI-IHT3 – TS".

 •  Řády jsou k dispozici na https://www.kjcrbrno.cz/ (sekce pasení)

 • se zavazuje dodržovat veterinární podmínky a ostatní podmínky uvedené v těchto propozicích

 • nese právní odpovědnost za škody způsobené jeho psem ( o případné škodě bude sepsán zápis s pořadatem)

 • v případě zranění ovce, či psa-pomocníka pořadatele se účastník zavazuje uhradit pořadateli finanční odškodnění  3000Kč/ovci, event.psa

!!! Důležité upozornění !!!
Od roku 2017 došlo ke změně vystavování výkonnostních průkazů. Nově si o ni musíte zažádat sami a to předem před plánovanou akcí! VP musí být vystaven již pro zkoušky vloh - NHAT a samozřejmě pro HWT. Žádosti a informace o VP: https://paseni.kjcr.cz/zavodnici/

Každý účastník trialu musí být členem kynologické organizace zastřešené FCI a musí se prokázat platnou členskou průkazkou ( např. ZKO, chovatelský klub plemene apod.)

 

English version

KCHBO CHAMPIONSHIP - HERDING 2018

 
 

CACT + CACITR  6.- 9.9.2018

Awarded results

CACT -  the best dog IHT3 from each breed with result at least VG, which has at least VG from any show

Res. CACT - the second best dog IHT3 from each breed with result at least VG, which has at least VG from any show

CACITR -  the best dog IHT3 with result at least VG, which has at least VG from any international show

 Res. CACITR - the second best dog IHT3 with result at least VG, which has at least VG from any international show

These titles are awarded by the judge and can not be claimed.

Best of variety belgian shepherds

Best of australian shepherds

Best of belgian shepherds

Organizer: Jana Kautská

Leader of the event: Jana Kautská

Judge: Steve Jaunin (SCHWEIZ)

Trial commission:  JANA KAUTSKÁ, JANA ŠLECHTOVÁ, EVA ŠTEMBEROVÁ

Sheep – mix breed suffolk and valaška, German Grey Heath, and their lambs

This trial is opened to all TS breeds allowed by FCI rules, NHAT (TS + CS)

Belgian and Australian shepherds are prefered before other breeds. Other breeds can start, if the capacacity will be free.

City: Těně, district Rokycany (highway D5 Praha – Plzeň), exit 41 Kařez or exit 50 Mýto

https://www.google.pl/maps/place/49%C2%B045'14.7%22N+13%C2%B048'20.1%22E/@49.7537582,13.806215,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d49.7540783!4d13.8055694

Schedule THURSDAY

09:00 – Veterinary check

09:30 – Trial course inspection HWT Ts.

10:00 - First run start HWT Ts.

According to need lunch break

NHAT will be after last start HWT Ts.

Schedule FRIDAY

09:00 – Veterinary check

09:30 – Trial course inspection IHT1 Ts.

10:00 - First run start IHT1 Ts.

According to need lunch break

NHAT will be after last start IHT1 Ts.

Schedule SATURDAY

09:00 – Veterinary check

09:30 – Trial course inspection IHT2 Ts.

10:00 - First run start IHT2 Ts.

According to need lunch break

NHAT will be after last start IHT2 Ts.

Schedule Sunday

8:30 – Veterinary check

9:00 – Trial course inspection IHT3 Ts.

9:30 - First run start IHT3 Ts.

According to need lunch break

NHAT will be after last start IHT3 Ts.

Capacity:

               IHT 3 -15 dogs

               IHT 2 – 15 dogs

               IHT 1 - 15 dogs

               HWT TS- 15 dogs 

               NHAT – 5 dogs / day 

Payment details

Entering fee HWT, IHT: 600 CZK / 1 dog

Entering fee NHAT: 450 CZK / 1 dog

Account number: 35-7873 2102 87

Bank code: 0100

IBAN: CZ9001000000357873210287  

SWIFT: KOMBCZPPXXX

Message: Name of dog

Payment deadlines - 30.6.2018

For payments from abroad please keep the transfer fee on your side.

Do you pay for  more dogs? Please send e-mail janakautska@seznam.cz

Your participation will be confirmed after the payment is received. This fee is not refundable. Any replacement by different dog must be announced before the application's deadline.

Awarded results and special price

The Best HWT of day
1., 2., 3. place in category IHT1 TS 
1., 2., 3. place in category IHT2 TS 
1., 2., 3. place in category IHT3 TS

Send the online application form

docs.google.com/forms/d/1jLttylsbhWMCXSulj2w7w-trBVLMsdLiAXw_q6HiYXk/edit

Applications deadline is full capacity

By submission of an entry form, handler of the dog confirmed that:

- Is familiar with Rules for animal protection on herding events

- Is responsible for any damage caused by his dog

- In case that sheep is injured by fault of handler or his dog, the handler will pay 3000CZK to the organizer

Any other term and conditions are subordinate to the FCI rules - https://www.fci.be/en/

start list uploaded 31.8.2018

 

  Handler dog breed day category
1 Alena Köhlerová Because I´m Foxie Yassalen BOT ČT/TH/DO HWT TS
2 Václav Jilek Bunns Junior Niké Dogs station AUO ČT/TH/DO HWT TS
3 Jiří Krupička Age of Tilikum AUO ČT/TH/DO HWT TS
           
1 Miroslava Klisari JOMAYA Cofi Capito AUO ČT/TH/DO NHAT
           
1 Darina Victoria Šablij BriarRidge's Queen Bee at Mystic Fire AUO PÁ/FRI/FRE IHT 1 TS
2 Monika Tihelkova Kai Zealous z JBonda BOT PÁ/FRI/FRE IHT 1 TS
3 Venuše Kopřivíková Blondie Yabalute BOM PÁ/FRI/FRE IHT 1 TS
4 Darina Šablij BriaRidge’s Queen Bee at Mystic Fire AUO PÁ/FRI/FRE IHT 1 TS
5 Veronika Némethová Black Jack Medvedí tlapa AUO PÁ/FRI/FRE IHT 1 TS
6 Eva Štemberová Imme v.d. Ganzeweide HHK PÁ/FRI/FRE IHT 1 TS
7 Denisa Kopřivíková Clownfish ze Štokova AKE PÁ/FRI/FRE IHT 1 TS
8 Katrina Volejnik Chevalric's Glossy Gayle BOL PÁ/FRI/FRE IHT 1 TS
9 Adéla Audová Afrodité z Kimovy smečky HHK PÁ/FRI/FRE IHT 1 TS
10 Aleksandra Krupska JACKAROO Baritus AUO PÁ/FRI/FRE IHT 1 TS
11 Veronika Némethová HALF BROKE BORN TO FIREWORK AUO PÁ/FRI/FRE IHT 1 TS
           
1 Sabine Gruner Nonix Black z Kovarny BOG SO/SAT/SAM NHAT
           
1 Nikola Kratochvílová Let's talk about JADE'S GLEE AUO SO/SAT/SAM IHT 2 TS
2 Hana Dosedělová Exclusive Carcassonne Tolugo AUO SO/SAT/SAM IHT 2 TS
3 Martina Kralova Little Princess des Compagnons du Berger AUO SO/SAT/SAM IHT 2 TS
4 Tatiana Bieg Larry Bohemia Elité BRI SO/SAT/SAM IHT 2 TS
5 Svatoslava Procházková Jacqueline Heaven Devil BRI SO/SAT/SAM IHT 2 TS
6 Martina Mikulová Laura Heaven Devil BRI SO/SAT/SAM IHT 2 TS
7 Andrea Ludvíková Chelsea Kazari Toyo-Ken ACD SO/SAT/SAM IHT 2 TS
8 Tereza Martínková Annouschka Šimonova zahrada ACD SO/SAT/SAM IHT 2 TS
9 Martina Mastilová Arow Crazy Legs AKE SO/SAT/SAM IHT 2 TS
10 Jitka Ragánová Black Destiny Cai BOG SO/SAT/SAM IHT 2 TS
11 Jana Kautská Eldorádo od Dračice BOM SO/SAT/SAM IHT 2 TS
           
           
1 Vlasta Hofírková ATILLA ABORIGINAL MYSTERY BOT NE/SUN/SO IHT 3 TS
2 Jana Sommrová Decent Demon z Kovárny BOT NE/SUN/SO IHT 3 TS
3 Jarmila Kvasnicová Berry Bohemia Checko AUO NE/SUN/SO IHT 3 TS
4 Jiří Jindrák Always Smile z Brzáneckých vinohradů AUO NE/SUN/SO IHT 3 TS
5 MonikaTihelkova Forks Black z JBonda BOG NE/SUN/SO IHT 3 TS
6 Kateřina Schánělcová Airin Ambrasion HHK NE/SUN/SO IHT 3 TS
7 Iveta Machatá Adwin Elite Look Sunshinewood AUO NE/SUN/SO IHT 3 TS
8 Eva Štemberová La Loba met Frasnay's Flair HHK NE/SUN/SO IHT 3 TS
9 Jitka Ragánová Cullen Black z JBonda BOG NE/SUN/SO IHT 3 TS
10 Mrkéta Hrušková Anne Bone Bonremo Vemsilumpa HHK NE/SUN/SO IHT 3 TS
11 Eva Štemberová ADO HAAYE Bonremo Vemsilumpa HHK NE/SUN/SO IHT 3 TS
12 Aleksandra Krupska BAKSZTAG Baritus AUO NE/SUN/SO IHT 3 TS
13 Jana Kautská Adon Cream Caramel AUO NE/SUN/SO IHT 3 TS
14 Jana Kautská Kaela Starý Máchnáč BOM NE/SUN/SO IHT 3 TS