Závody 5.-6.května 2018

Pořadatel: Jana Kautská

Vedoucí akce: Jana Kautská

Rozhodčí: Miroslav Vostřez

 

Trialový výbor:   JANA KAUTSKÁ, JANA ŠLECHTOVÁ, EVA ŠTEMBEROVÁ

Ovce: kříženky suffolk a valaška, vřesovky a jejich odstavená jehňata

Pro koho: TS, NHAT a HWT i pro CS

 

Kde: obec Těně, okr. Rokycany (dálnice D5 (Praha-Plzeň), exit 41 Kařez, či exit 50 Mýto

mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=13.8068140&y=49.7644191&z=13&ut=Pasen%C3%AD%20T%C4%9Bn%C4%9B&uc=9f6LcxWBvC&ud=49%C2%B045%2714.682%22N%2C%2013%C2%B048%2720.050%22E

 

Program SOBOTA 

8:30 PREZENCE

9:00 PROHLÍDKA TRATI HWT CS

9:30 ZAČÁTEK HWT CS

11:00 PROHLÍDKA TRATI A ZAČÁTEK IHT1 TS

dle potřeby PŘESTÁVKA NA OBĚD

cca. 14:00 HWT TS

PO SKONČENÍ IHT1 TS NÁSLEDUJE NHAT

ČASY ZAČÁTKŮ TRIALŮ KROMĚ PRVNÍHO TRIALU JSOU ORIENTAČNÍ!!!

 

Program NEDĚLE 

 

9:00 PREZENCE

9:30 PROHLÍDKA TRATI IHT 2

11:00 PROHLÍDKA TRATI A ZAČÁTEK IHT 2

dle potřeby PŘESTÁVKA NA OBĚD

PO SKONČENÍ IHT2 TS NÁSLEDUJE HWT TS  a poté NHAT

ČASY ZAČÁTKŮ TRIALŮ KROMĚ PRVNÍHO TRIALU JSOU ORIENTAČNÍ!!!

 

Kapacita : 

               IHT 2 - 7 psů

               IHT 1 - 7 psů

               HWT TS- 7 psů/den

               HWT CS -7 psů

               NHAT - 5 psů/den 

               

Poplatky:  400,-Kč za psa v  kategorii  NHAT, HWT TS i CS, IHT1 TS, IHT 2 TS, IHT 3 TS

             

Poplatek zašlete  na účet: 35-7873 2102 87/0100, VS datum narození psa (př. 01012015), do zprávy uveďte jméno psa. Platbu proveďte do 27.4.2018. Při sdružené platbě za více psů zašlete upřesnění plateb na e-mail: janakautska@seznam.cz

 

Poplatek je nevratný, je možný pouze převod na náhradníka, kterého zajistí sám přihlášený.

 

Ceny pro závodníky: odměněna budou první tři místa IHT1 TS a IHT2 TS, , bude odměněno nejlepší HWT TS

 

Přihlášku vyplňte online.

Řádně vyplněná přihláška je přijata po připsání poplatku na účet. Uhrazením startovného se psovod zavazuje dodržovat veterinární podmínky a startovní podmínky v těchto propozicích.

docs.google.com/forms/d/1h5Wy7RhzRGHBwm2ag6oLxVgyKOADKb46kUeHTmnlWy4/edit

 

Uzávěrka : do naplnění kapacity. Seznam přihlášených bude uveřejněn na stránkách : https://kone-zajecov5.webnode.cz/

 

Veterinární podmínky:

 • pes musí být klinicky zdravý

 • pes musí být doprovázen očkovacím průkazem nebo pasem ( dle § 6, odst. 3 veterinárního zákona), kde bude potvrzena vakcinace proti vzteklině a zvíře bude imunní proti této nákaze dle doporučení výrobce očkovací látky

 • veterinární podmínky mohou být z nákazových důvodů kdykoliv změněny nebo zrušeny

 • psi, kteří neprošli ve stanové době veterinární přejímkou, se nesmí akce zúčastnit

Ostatní podmínky:

 • je umožněno identifikovat psa podle tetování, nebo čísla čipu, které je uvedeno na průkazu původu, nebo v pracovní knížce „Potvrzení o vykonaných zkouškách“ (vydává KJ psům, kteří nemají FCI průkaz původu)

 • předložení průkazu původu nebo pracovní knížky

Úhradou poplatku za zkoušky se účastník/psovod:

 • zavazuje dodržovat Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu ovčáckých, pastevecký a honáckých psů, který byl schválen ÚKOZ Mze ČR z 2.4.2007 rozhodnutím č.j. 8209/2007-10001, dále se účastník zavazuje řídít zákonem 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, dále Řádem zkoušek vloh ovčáckých psů pro pasení (ZVOP) a Pracovním testem v pasení „FCI-HWT – CS, A FCI-HWT – TS“, dále řádem „FCI-IHT1 – CS, FCI-IHT1 – TS, FCI-IHT2 – CS, FCI-IHT2 – TS, FCI-IHT3 – TS".

 •  Řády jsou k dispozici na https://www.kjcrbrno.cz/ (sekce pasení)

 • se zavazuje dodržovat veterinární podmínky a ostatní podmínky uvedené v těchto propozicích

 • nese právní odpovědnost za škody způsobené jeho psem ( o případné škodě bude sepsán zápis s pořadatem)

 • v případě zranění ovce, či psa-pomocníka pořadatele se účastník zavazuje uhradit pořadateli finanční odškodnění  3000Kč/ovci, event.psa

!!! Důležité upozornění !!!
Od roku 2017 došlo ke změně vystavování výkonnostních průkazů. Nově si o ni musíte zažádat sami a to předem před plánovanou akcí! VP musí být vystaven již pro zkoušky vloh - NHAT a samozřejmě pro HWT. Žádosti a informace o VP: https://paseni.kjcr.cz/zavodnici/

Každý účastník trialu musí být členem kynologické organizace zastřešené FCI a musí se prokázat platnou členskou průkazkou ( např. ZKO, chovatelský klub plemene apod.)

 

PSOVOD PES PLEMENO DEN ZKOUŠKA
Ivana Růžičková Asoka Bohemia Amber KK SOBOTA ( NHAT, HWT CS aTS, IHT1 TS ) IHT 1
Veronika Otýpková Apanie Smart Working AKE SOBOTA ( NHAT, HWT CS aTS, IHT1 TS ) IHT 1
Andrea Ludvíková Chelsea Kazari Toyo-Ken ACD SOBOTA ( NHAT, HWT CS aTS, IHT1 TS ) IHT 1
         
Lenka Horáková Darnell Argo od Halířů AUO SOBOTA ( NHAT, HWT CS aTS, IHT1 TS ) NHAT
Ivana Šubrtová Airin Tobani BOC SOBOTA ( NHAT, HWT CS aTS, IHT1 TS ) NHAT
Ivana Šubrtová Blackberry z Ovčího kopce BOC SOBOTA ( NHAT, HWT CS aTS, IHT1 TS ) NHAT
Eva Štemberová Doorly Cofi Capito AUO SOBOTA ( NHAT, HWT CS aTS, IHT1 TS ) NHAT
         
Lenka Švecová Blondie Enyhed BC SOBOTA ( NHAT, HWT CS aTS, IHT1 TS ) HWT TS
Naďa Hasman Denali Enyhed BC SOBOTA ( NHAT, HWT CS aTS, IHT1 TS ) HWT TS
         
Iveta Coufalíková Baccara Moravia Temperamento BC Sobota i neděle NHAT a HWT TS
         
Eva Štemberová Doorly Cofi Capito AUO NEDĚLE ( NHAT, HWT TS, IHT2 TS ) HWT TS
Jakub Karbusický Wari z Hückelovy vily BOM NEDĚLE ( NHAT, HWT TS, IHT2 TS ) HWT TS
         
Barbora Neckářová Bella Coola od Jezera Vápenice AUO NEDĚLE ( NHAT, HWT TS, IHT2 TS ) NHAT
Rambousková Lenka Aiwo Easy Euforia SHE NEDĚLE ( NHAT, HWT TS, IHT2 TS ) NHAT
         
Dita Nová Cody Gold Modrý dukát SHE NEDĚLE ( NHAT, HWT TS, IHT2 TS ) IHT 2
Dita Nová Cody Gold Modrý dukát SHE NEDĚLE ( NHAT, HWT TS, IHT2 TS ) IHT 2
Martina Kralova Little Princes des Compagnons du Berger AUO NEDĚLE ( NHAT, HWT TS, IHT2 TS ) IHT 2
Rambousková Lenka Dotty Dream Harisson SHE NEDĚLE ( NHAT, HWT TS, IHT2 TS ) IHT 2
Nikola Kratochvílovová Let's talk about JADE'S GLEE AUO NEDĚLE ( NHAT, HWT TS, IHT2 TS ) IHT 2