Odchovy BO

Po dlouhé pauze v chovatelství jsem odchovala první vrh maliňáků a vyštěpených tervíků v roce 2015 s písmenkem E, matkou byla naš Kaela Starý Machnáč a otcem Danny Novterpod.  
Eldorádo-Endy zůstal doma a kromě pěkného exteriéru v něj vkládáme i naděje, co se týče pasení. Při skládání vlohy pro pasení dostal velkou pochvalu, tak uvidíme, zda se jí podaří rozvinout. 
Ententiky (Čmelda) s paničkou běhají agility a úspěšně zkouší výstavy. 
 
V roce 2019 u nás odchovávám vrh U z CHS Vitris Bohemia, jehož otcem je náš Endy (Eldorádo od Dračice) a matkou Orca Vitris Bohemia, v tomto vrhu čekáme aktivní pejsky ochotné spulupracovat s majiteli, vhodné pro sport, výstavy i jako rodinné aktivní společníky.