Odchovy BO

Po dlouhé pauze v chovatelství jsem odchovala první vrh maliňáků a vyštěpených tervíků v roce 2015 s písmenkem E, matkou byla naš Kaela Starý Machnáč a otcem Danny Novterpod.  
Eldorádo-Endy zůstal doma a kromě pěkného exteriéru v něj vkládáme i naděje, co se týče pasení. Při skládání vlohy pro pasení dostal velkou pochvalu, tak uvidíme, zda se jí podaří rozvinout. 
Ententiky (Čmelda) s paničkou běhají agility a úspěšně zkouší výstavy. 
 
Na jaře roku 2018 plánujeme druhý vrh naší Kaely. 
Kaela ukázala v roce 2016 ukázala, že je kromě "výstavního exterieráka" i psem pracovním v oblasti pasení, během roku složila 3 zkoušky - HWT, ITH 1, IHT 2. Pokud bude čas (pokud já budu mít čas), ráda bych ještě využila její potenciál v pachových pracích.