13.9.-15.9.2019 CACITR, CACT  Mistrovství KCHBO

Udělované tituly 

CACITR - nejlepší pes IHT3 z  s výsledkem alespoň VD, který získal výsledek VD z mezinárodní výstavy

 Res. CACITR – druhý nejlepší pes IHT3 z  s výsledkem alespoň VD, který získal výsledek VD z mezinárodní výstavy

CACT a CATITR nejsou nárokové tituly.

ZÁVODNÍKY TRIALU IHT 3 TS PROSÍME O PŘINESENÍ VÝSLEDKŮ Z VÝSTAV (SOUČÁST PP), KVŮLI UDĚLOVÁNÍ PŘÍPADNÝCH ČEKATELSKÝCH TITULŮ. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!!!!

pátek: 13.9.2019  HWT TS 10 psů, NHAT  a seminář PRO 8 PSŮ

sobota 14.9.2019 –  IHT1 TS, IHT2 TS po 8, NHAT

neděle 15.9.2019- IHT3 TS 15

 

Pořadatel: Jana Kautská

Vedoucí akce: Jana Kautská

Rozhodčí: Gabriela Patko (HU)

Trialový výbor: Jana Kautská, Eva Štemberová, Jana Šlechtová

Ovce: kříženky suffolk, vřesovky a cigája a jejich odrostlá jehňata

Pro koho: pouze TS, NHAT pro CS a TS

 

Kde: obec Těně, okr. Rokycany (dálnice D5 (Praha-Plzeň), exit 41 Kařez, či exit 50 Mýto

SPONZORY AKCE JSOU 

Program pátek  13.9.2019

časy kromě začátku akce jsou orientační

9:00 přejímka, prezence 

9:30 prohlídka parkuru HWT TS

10:00 start HWT TS

13:00 VYHLÁŠENÍ HWT TS

13:00 přejímka, kontrola a start NHAT

14:00 SEMINÁŘ

Program sobota 14.9.2019

časy kromě začátku akce jsou orientační

7:30-8:15 prezence, veterinární přejímka pro IHT2 TS a IHT1 TS

8:30 prohlídka parkuru pro IHT2 TS

9:00 start IHT2 TS
PAUZA NA OBĚD

13:30 vyhlášení IHT2

14:00 prezence, veterinární přejímka pro  IHT1 TS a NHAT

14:30 prohlídka parkuru pro IHT1 TS

15:00 start IHT1 TS

17:30 vyhlášení IHT1 

po skončení IHT1 TS proběhne NHAT

Pro psy, kteří splní NHAT v pátek 21.6.2019 bude umožněno splnit zkoušku HWT v sobotu 22.6.2019 po skončení NHAT.

Program NEDĚLE 15.9. 2019

časy kromě začátku akce jsou orientační

8-8:45 prezence a veterinární přejímka IHT3 TS

8:50 prohlídka parkuru IHT3 TS

9:30 start IHT3 TS

17:00 vyhlášení IHT3 TS

PO SKONČENÍ IHT3 TS PROBĚHNE NHAT, přejímka NHAT v cca 16:00

Poplatky: 650Kč za psa v jakékoli kategorii PRO ČLENY SPOLKU PASENÍ

650Kč za psa v jakékoliv kategorii PRO ČLENY KCHBO

Slevy nelze sčítat!!!

750Kč za psa v jakékoli kategorii pro nečleny 

1000Kč seminář pro  psa + psovoda, pro diváka 700,-Kč

PŘEDNOST PŘI NAPLNĚNÍ KAPACITY MAJÍ BELGIČTÍ A AUSTRALŠTÍ OVČÁCI.

Kapacita:

  IHT 3 -15 psů

               IHT 2 – 8 psů

               IHT 1 - 8 psů

               HWT TS- 10 psů 

               NHAT – bez limitu 

                SEMINÁŘ 8 AKTIVNÍCH TÝMŮ tj. psovod+pes :-)

Poplatek zašlete do uzávěrky na účet: 35-7873 2102 87/0100, VS datum narození psa (př. 01012015), do zprávy uveďte jméno psa a KCHBO. Při sdružené platbě za více psů zašlete upřesnění plateb na e-mail: janakautska@seznam.cz

Poplatek je nevratný, je možný pouze převod na náhradníka, kterého zajistí sám přihlášený.

Ceny pro závodníky: odměněna budou první tři místa IHT1 TS, IHT2 TS a IHT3 TS, bude odměněno nejlepší HWT

Přihlášku vyplňte online. zde 

docs.google.com/forms/d/1qAdIaRogfwZwqyQxsCbGgXtSS4xxUZq5Wf9Hk-Jwg4M/edit

Řádně vyplněná přihláška je přijata po připsání poplatku na účet. Uhrazením startovného se psovod zavazuje dodržovat veterinární podmínky a statní podmínky v těchto propozicích.

 

Uzávěrka : 10.9.2019, nebo do naplnění kapacity. Seznam přihlášených bude uveřejněn na stránkách -aktualizace bude vždy k neděli. : https://kone-zajecov5.webnode.cz/

 

Veterinární podmínky:

  • pes musí být klinicky zdravý
  • pes musí být doprovázen očkovacím průkazem nebo pasem ( dle § 6, odst. 3 veterinárního zákona), kde bude potvrzena vakcinace proti vzteklině a zvíře bude imunní proti této nákaze dle doporučení výrobce očkovací látky
  • veterinární podmínky mohou být z nákazových důvodů kdykoliv změněny nebo zrušeny
  • psi, kteří neprošli ve stanové době veterinární přejímkou, se nesmí akce zúčastnit

Ostatní podmínky:

  • je umožněno identifikovat psa podle tetování, nebo čísla čipu, které je uvedeno na průkazu původu, nebo v pracovní knížce „Potvrzení o vykonaných zkouškách“ (vydává KJ psům, kteří nemají FCI průkaz původu)
  • předložení průkazu původu nebo výkonnostního průkazu

Úhradou poplatku za zkoušky se účastník/psovod:

  • se zavazuje dodržovat veterinární podmínky a ostatní podmínky uvedené v těchto propozicích
  • nese právní odpovědnost za škody způsobené jeho psem ( o případné škodě bude sepsán zápis s pořadatem)
  • v případě zranění ovce, či psa-pomocníka pořadatele se účastník zavazuje uhradit pořadateli finanční odškodnění 3000Kč/ovci, event.psa

Upozorňujeme, že je povinné, aby si majitel zažádal sám o vystavení VP před závody, a to i pro zkoušky NHAT! Více info na webu www.cmku.cz/cz/informace-z-komisi-132#k_46
Závodník musí být členem FCI organizace.

 

CACT + CACITR 13.9.-15.9.2019 Těně (Czech Republic)

Awarded results

CACT -  the best dog IHT3 from each breed with result at least VG, which has at least VG from any show

Res. CACT - the second best dog IHT3 from each breed with result at least VG, which has at least VG from any show

CACITR -  the best dog IHT3 with result at least VG, which has at least VG from any international show

 Res. CACITR - the second best dog IHT3 with result at least VG, which has at least VG from any international show

If you want to get the title CACITR/CACT in IHT3, you must have your show results with you. Without this show results you could not get a title. Thanks for understanding.

These titles are awarded by the judge and can not be claimed.

Organized by: Jana Kautská

Leader of the event: Jana Kautská

Judge: Gabriela Patko (HU)

Trial commission:  JANA KAUTSKÁ, JANA ŠLECHTOVÁ, EVA ŠTEMBEROVÁ

Sheep – mix breed suffolk and valaška, German Grey Heath, and their lambs

This trial is opened to all TS breeds allowed by FCI rules, NHAT (TS + CS)

City: Těně, district Rokycany (highway D5 Praha – Plzeň), exit 41 Kařez or exit 50 Mýto

https://www.google.pl/maps/place/49%C2%B045'14.7%22N+13%C2%B048'20.1%22E/@49.7537582,13.806215,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d49.7540783!4d13.8055694

 

Schedule Friday 13.9.2019

9:00 Veterinary check

9:30 Trial course inspection HWT Ts.

10:00 First run start HWT Ts.

13:00 Finish HWT Ts

13:00 Veterinary check and start NHAT

... Lunch...

14:00 SEMINAR

 

Saturday 14.9.2019

8-8:45 Veterinary check IHT2 TS 

8:50 Trial course inspection IHT2 TS

9:30 start IHT2 TS
..Lunch..

13:30 FINISH IHT2

14:00 Veterinary check  IHT1 TS a NHAT

14:30 Trial course inspection IHT1 TS

15:00 start IHT1 TS

17:30 Finish IHT1 TS

After finish IHT1 will start NHAT

Sunday 15.9.2019

8-8:45 Veterinary check IHT3 TS

8:50 Trial course inspection IHT3 TS

9:30 First run startIHT3 TS

... Lunch...

17:00 Finish IHT3 TS

If capacity will be full, belgian and australian shepherds will be prefered.

Capacity:

              IHT 3 -15 dogs

               IHT 2 – 8 dogs

               IHT 1 - 8 dogs

               HWT TS- 10 dogs 

               NHAT – dogs / day 

                SEMINAR 8 DOGS/PEOPLE :-)

Payment details

Entering fees: 35 Euro / 1 dog , 1000 CZK/seminar with dog, 700 CZK for watcher

Account number: 35-7873 2102 87

Bank code: 0100

IBAN: CZ90 0100 0000 3578 7321 0287

KOMBCZPPXXX

KOMERCNI BANKA A.S.

Message: Name of dog and KCHBO

Payment deadlines – 10.9.2019

For payments from abroad please keep the transfer fee on your side.

Do you pay for more dogs? Do you have  any questions? Please send e-mail jana@jaklin.cz

Your participation will be confirmed after the payment is received. This fee is not refundable. Any replacement by different dog must be announced before the application's deadline

Awarded results and special price

The Best HWT of day
1., 2., 3. place in category IHT1 TS 
1., 2., 3. place in category IHT2 TS 
1., 2., 3. place in category IHT3 TS

Send the online application form

docs.google.com/forms/d/1qAdIaRogfwZwqyQxsCbGgXtSS4xxUZq5Wf9Hk-Jwg4M/edit

Applications deadline is full capacity

By submission of an entry form, handler of the dog confirmed that:

- Is familiar with Rules for animal protection on herding events

- Is responsible for any damage caused by his dog

- In case that sheep is injured by fault of handler or his dog, the handler will pay 3000CZK to the organizer

Any other term and conditions are subordinate to the FCI rules - https://www.fci.be/en/

Important warning

Each trial participant must be a member of the FCI organization and must  put forward a valid membership card (for example - kennel club etc.)